Bendrosios taisyklės ir nuostatos

1.Šios nuostatos apibrėžia pirkimo ir pardavimo santykius, teises ir pareigas tarp elektroninės parduotuvės www.beamo.lt ( toliau pardavėjo) ir pirkėjo. Elektroninė parduotuvė beamo.lt parduotuvė vykdo savo veiklą t.y. prekiauja Lietuvos Respublikoje, taip pat esant poreikiui, prekės gali būti pristatomos į užsienio šalys jeigu iš anksto suderinamos pristatymo sąlygos ir kitos detalės tarp pirkėjo ir pardavėjo.

1.2. Pirkėjas prieš užsakydamas prekes iš pardavėjo, privalo perskaityti ir susipažinti su taisyklėmis,nuostatomis, privatumo politika ir kita informacija, kuri yra pateikta pirkėjui elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino ir sutinka su  taisyklėmis, taip pat patvirtina, kad šios taisyklės pirkėjui yra aiškios ir suprantamos. 

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, pildyti šias ir kitas pateiktas taisykles bei nuostatas elektroninės parduotuvės puslapyje, iš anksto  pirkėjo neinformaves.  

1.4. Pirkti beamo.lt turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys sulauke pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo nustatyta tvarkas. Taip pat nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų, globėjų sutikimą. Jeigu nepilnametis asmuo, naudoja savo tėvų arba globėjų banko sąskaitą, prisijungimo duomenis ir atsiskaito už prekes piniginėmis lėšomis neturėdamas tam leidimo, tokioje situacijoje yra laikomi pirkėjais savo asmeninių duomenų ir piniginių lėšų ne apsaugoje savininkai.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas, sukurdamas savo paskyrą ar pasirinkdamas atitinkančias prekes ir paspaudamas ‘’pasirinkti’’,‘’į krepšelį’’ bei ,,apmokėti’’ ir apmoka prekes savo vardu, tai yra pateikdamas savo asmeninius duomenis užsakymui įvykdyti, sudaro pirkimo - pardavimo sutartį su www.beamo.lt elektronine parduotuve. 

3. Prekių kainos.

3.1. Pardavėjas www.beamo.lt savo prekių kataloge nurodo prekių kainas Eurai su PVM 21%. 

3.2. Pardavėjas turi teisę keisti prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas ir bet kokia kita informacija esančia jo internetinėje parduotuvėje, pirkėjo prieš tai neinformaves apie pakeitimus. 

3.3. Pirkėjas negali atsiskaityti už prekes grynaisiais pinigais, o tik per ,,stripe’’ apmokėjimo sistemą su ,,Visa’’ arba ,,Mastercard’’ kortelėmis.

3.4. Prekių pristatymo mokestis nėra įskaičiuotas į prekių kainą. Pristatymo mokestis visada yra taikomas kaip papildomas mokestis. 

3.5. Prekės laikomos pardavėjo nuosavybe iki  pilno apmokėjimo.

3.6. Pirkėjo asmeninėje paskyroje, į krepšelį įtrauktos prekės turi būti apmokėtos per 2 (dvi) darbo dienas. Beamo.lt pasilieka teisę anuliuoti užsakymą iš anksto neįspėjus.

 

4.Prekių grąžinimas

4.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014m. Liepos 22d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. 

4.2. Norėdamas grąžinti ar keisti prekę/prekes, pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui. Pirkėjas privalo susisiekti su pardavėju el. Paštu, nurodydamas prekių grąžinimo priežastį. Prekių pristatymo  išlaidas turi padengti pirkėjas. 

4.3. Vyriškas ir moteriškas apatinis trikotažas yra NEGRĄŽINAMAS.

4.4. Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į pirkėjo nurodytą banko sąskaita ne vėliau kaip 14 (keturiolika) darbo dienų.

4.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

4.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko 4.5. punkte išdėstytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

4.7. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.

4.8 . Tuo atveju, kai pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekes.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes beamo.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su beamo.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą pagal šiose nuostatuose nustatytus terminus.

5.4. Jeigu pasikeičia pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5.6.Pirkėjas, naudodamasis beamo.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5.7. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas pirkėju.

6. Pardavėjo teisės ir pareigos

6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

6.2. Jei pirkėjas bando pakenkti beamo.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti pirkėjo galimybę naudotis beamo.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę ir pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą beamo.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleiti jos tretiesiems asmenims.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.

6.5. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, pardavėjas grąžina pirkėjo sumokėtus pinigus per 14(keturiolika) darbo dienų.

6.7. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

6.8. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvė teikimui.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Elektroninės parduotuvės beamo.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl  jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.